Les et utdrag fra boken eller bestill boken nå.

Velkommen til en prosess som inkluderer boken LØFT for barn i barnehagen og et kursprogram med flere elementer:

  • Minst to kursdager (halv- eller heldager) i din barnehage
  • Oppdrag alle gjennomfører mellom samlingene
  • Lederveiledning
  • Opplegg for personalmøter og foreldremøter

Over 100 barnehager har latt seg inspirere til en enda bedre praksis, gjennom systematisk arbeide med LØFT. Heldigivis ledsaget av mye latter, glede og motivasjon.

Her finner du omtale av boken, kursprogrammer og noen små suksesshistorier fra barnehager som arbeider med LØFT for barn.

Om kursprosessen

Det er klart vi jobber løsningsfokusert i barnehagen!

Les mer

LØFT for deg!

Endelig en metode som bygger på all den solide og gode praksisen i barnehagen din!

Les mer

Du bestemmer

Les et utdrag fra boken her!

Les mer

Bestill boken

Pris

Boken koster kr 300 (kr 200 for kursdeltakere) + porto / pakking.

Bestilling

Boken kan bestilles ved å sende en e-post til post@loftforbarn.no. Merk tittelfeltet Bestilling og vennligt oppgi navn, adresse og antall eksemplarer.

Har du noen spørsmål rundt boken eller bestilling kan dette også henvendes til post@loftforbarn.no.

Tilbake til toppen

Om kursprosessen

Det er klart vi jobber løsningsfokusert i barnehagen!

Hele tiden retter vi mest mulig oppmerksomhet mot alle de små hendelsene og handlingene som viser at barn er på rett vei. Vi roser og bekrefter, leverer personlige og konkrete tilbakemeldinger som ferskvare og sørger for at alle viktige personer i barns liv får vite om lysglimtene. Masing og småkjefting la vi bak oss i forrige årtusen, og effekten har vært et bedre arbeidsmiljø og god utvikling i barnegruppa – særlig hos de barna som tidligere fikk litt mange negative tilbakemeldinger.

Kursprosessen LØFT for barn i barnehagen har som mål å gjøre deltakerne i stand til å benytte en løsningsfokusert arbeidsmåte (LØFT) i barnehagen – og inneholder en rekke elementer.

Tilbake til toppen

LØFT for barn – og LØFT for deg!

Hva er hensikten med å lese denne boken?

Boka LØFT for barn er skrevet etter ønske fra et stort antall barnehageansatte som har deltatt på kursprosessen LØFT for barn i barnehagen. Boka følger kurset – med små og store hendelser og historier og mange bitte små forslag til forbedringer. Du trenger ikke å ha deltatt på kurs i temaet for å ha glede av boka. Men har du møtt forfatteren i en faglig sammenheng, håper jeg du kjenner igjen historiene om Pål og Micke og de tre guttene som ikke behersket matro men likevel ble eksperter på å sitte spiderman. Den er skrevet slik at den skal være lett å lese, enkel å slå opp i for å finne konkrete tips og råd og med god marg for egne notater.

LØFT for barn heter det. Og dette er jo en beskrivelse av en løsningsfokusert arbeidsmåte til glede for barn. Men LØFT er også et løft for deg. Fordi du får bekreftet all den verdifulle kunnskapen du har lagret i hode og hjerte, og på den måten får styrket din yrkesstolthet. Men også fordi denne arbeidsmåten utvilsomt kan bidra til å gi deg mer arbeidsglede og gjøre deg mer motivert for det daglige arbeidet på avdelingen og ikke minst din egen faglige utvikling.

Ja, LØFT for barn heter det. Men vi kunne egentlig kalt det sunn fornuft eller pedagogisk innsikt eller praksis som virker eller hva som helst. Det er uvesentlig. Det som betyr noe, er at denne måten å arbeide på gir deg ny energi og mange gode opplevelser. Det er grunn til å anta at det er tusenvis av barnehageansatte som går på systematisk lysglimtjakt, avfyrer positive supertilbakemeldinger og praktiserer skrytepraten i forskjellige versjoner.

Boka LØFT for barn er uten kildehenvisninger og omfattende fotnoter. Den er basert på LØFT som metode og praksiserfaringer både fra forfatter og fra ansatte i barnehagen.

Tilbake til toppen

Du bestemmer

Heldigvis er det du som bestemmer! Det gjør det så mye enklere. Du bestemmer hva som er viktigst i ditt liv med barn på jobben. Gjennom dine små og store beslutninger i farta, sender du ut signaler hele tiden om hva som er viktigst for deg. La oss se sammen på en kjent situasjon fra hverdagen.

Måltidet. Sett utenfra kan det virke som måltidet har en funksjon, nemlig å fôre barn. Uten mat og drikke, går det rett vest.

Hva er egentlig måltidet? Vi samler barna rundt et eller flere bord og går i gang. Da blir det ganske raskt klart at dette dreier seg om noe langt mer enn inntak av føde. Allerede i det barna finner sine plasser ved bordet oppstår de første avvikene fra planen for måltidet, og du må trå til med klare meldinger; - Sett deg pent på plassen din Jon, ikke dytte Mari. - Mina, nå skal vi spise, legg dukken i kroken mens vi spiser!

Det blir tydelig at måltidet også er en læringsarena. Det gir en kjærkommen anledning til å veilede barn. De får opplæring i å ta imot og følge beskjeder, vise hensyn, sitte ordentlig ved bordet, vente på tur, holde kniven og løfte glasset, smøre brødskiver, putte mat i munnen osv. Mens barna spiser, oppstår det også gjerne flere situasjoner der du må trå til for å unngå kaos og uro. Du korrigerer og forklarer i en vennlig tone og lykkes delvis i å få barn til å bli med på ditt prosjekt; et harmonisk måltid med mye, god læring.

Hva kjennetegner et vellykket måltid? De fleste voksne vil si at det går bra når vi unngår konflikter og for mye uro. Når barn gumler på brødskiven og småpludrer med hverandre. Og dette er sikkert ikke veldig langt fra det måltidet barn setter pris på også.

Hva gjør du for å bidra til et vellykket måltid? Du signaliserer gjennom dine innspill og tilbakemeldinger hva du forventer og ønsker av barna. Når Bjarne dingler med beina og sparker borti naboen, går du bort til ham, legger hånden på skulderen og sier stille nær øret hans; - Når vi spiser, skal beina henge rett ned! Så vender du deg mot Ingrid og Oscar og sier med vennlig stemme så alle hører det; - Så flott dere sitter i dag, Ingrid og Oscar. Tre minutter senere kniper du Bjarne på fersken og sier tydelig med godt volum på stemmen; - Så fint du sitter Bjarne, beina henger rett ned og du spiser omtrent som en konge! Flere fniser og du forklarer at konger er veldig gode til å sitte ved bordet.

Du har tatt et valg! Du har bestemt deg for hva som er viktig. Gjennom din kommunikasjon med Bjarne og de andre barna viser du hva som er aller viktigst. Du gir mest oppmerksomhet til det du ønsker mer av, god atferd ved bordet. Du korrigerer også, det er nødvendig. Men du velger å korrigere handlingen, ikke Bjarne, og unngår å lage et stort nummer av det. Du nærmest visker regelen om beina rett ned i Bjarnes øre. Og så snart anledningen byr seg, viser du ham og de andre barna hva som er viktigst, nemlig mestringen. Bjarne får din fulle oppmerksomhet og beundring når beina henger rett ned. Egentlig hang kanskje beina rett ned fordi han ble sliten av å sparke borti andre. Det spiller ingen rolle. Motivet hans er uten interesse. Du gir ham en personlig, konkret og handlingsrettet tilbakemelding, der og da som ferskvare med innlevelse og energi.

Du har tatt et valg og vist barna hva du synes er viktigst.

Tror du Bjarne og andre barn påvirkes av din atferd? Husk regelen om at det du gir mest oppmerksomhet, det får du mest av. Det er all grunn til å tro at du lokker Bjarne og de andre barna til atferd som gir denne typen oppmerksomhet fra deg. Når du først har tatt Bjarne på fersken i å sitte pent ved bordet, kan du gjøre mestringen større. Senere på dagen forteller du en annen voksen på avdelingen om Bjarnes flotte atferd ved bordet, mens Bjarne hører det. Når mor kommer og henter gutten sin, får hun høre det samme. Hun snur seg mot ham og sier; - Nå ble jeg glad. Så flott at du kan sitte pent med beina rett ned. Nå drar vi hjem og forteller det til pappa.

Men Bjarne sparket jo 80 % av måltidet! Det er en tilsynelatende svakhet ved dette eksempelet. Bjarne sparket nemlig borti andre barn nesten hele måltidet. Du knep ham på fersken da beina hang rett ned, men denne situasjonen gir ikke noe godt bilde av hans atferd da vi spiste. Nei, vel! Det er for så vidt korrekt. Med vilje ”fortegner” du situasjonen. Du ønsker å gi Bjarne og de andre barna signaler om hva du synes er viktigst. Om hva som gjør deg glad, imponert og i godt humør.

Du vil lokke Bjarne til å gjøre mer av det han får oppmerksomhet for. Han må selv ta beslutningen om egen atferd. Men det blir mye enklere å gjøre det ”rette” når han lokkes av din positive tilbakemelding. Kanskje er det også en idé å overse noen av guttens sprell på veien mot en bedre hverdag. Det kan bli så mange korreksjoner, ja, mas – at din beundring for hans mestring drukner litt.

Bjarne får god PR! En annen og viktig effekt av ditt valg, er at Bjarnes navn nå knyttes til mestring. Han får din fulle oppmerksomhet når beina henger ned og de andre barna oppfatter alt som skjer. Han har kanskje fått litt dårlig rykte etter mange konflikter under måltidet. Nå snur du sakte denne oppfatningen av Bjarne som en slags syndebukk ved bordet.

Tilbake til toppen